• Technische tekening van tramroute Tiel-Buren-Culemborg uit 1904. Met een totale lengte van 36,5 meters is dit, zover bekend, het langste archiefstuk uit de collectie van het Regionaal Archief Rivierenland.

    RAR
  • Weeshuis

Zeven eeuwen Culemborgse archieven in Elisabeth Weeshuis Museum

CULEMBORG Oud Papier is de titel van de nieuwe tentoonstelling in het Elisabeth Weeshuis Museum. Natuurlijk laat de tentoonstelling niet het oud papier dat je aan de straat zou zetten zien, maar zeer oude Culemborgse archiefstukken uit de periode 1318-2018, zoals geïllustreerde boeken, grafelijke brieven, kindertekeningen en affiches.

Het oudste stuk, de charter met stadsrechten, is op de dag van de opening, 6 december 2018, precies zevenhonderd jaar oud. Het wordt bewaard in het Regionaal Archief Rivierenland, waarmee het Culemborgse museum de tentoonstelling samenstelde. Oud Papier staat in het teken van de viering van 700 jaar Culemborg en is van 7 december tot en met 31 maart voor publiek geopend.

REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND Oud Papier toont 25 archiefstukken uit het Regionaal Archief Rivierenland. Uitgangspunt voor de samenstelling was de uiterlijke verschijningsvorm van de archiefstukken. Denk aan heel grote, zeer kleine of lange documenten en aan stukken op uitzonderlijk materiaal zoals op leer, of met mooie zegels of illustraties. Met deze selectiemethode komen niet de gebruikelijke 'highlights' aan bod, maar juist verrassende en onderbelichte onderwerpen uit zeven eeuwen stadsgeschiedenis. Naast de originele stadsrechten worden onder andere de fundatiebrief van het Elisabeth Weeshuis (1560) en het St. Nicolaas- of Coopmansgildeboek (1750-1790) geëxposeerd, maar ook een technische tekening van de tramroute Tiel-Buren-Culemborg (1904) en het opsporingsaffiche van de Culemborgse Moordzaak (1923). Als sluitstuk zijn er de stadsrechten anno 2018, gemaakt door de Culemborgse Kinderraad. Dit stuk zal na afloop van de tentoonstelling worden opgenomen in het Regionaal Archief Rivierenland.

GENEALOGIE Zeer verheugd is het museum dat het speciaal ter gelegenheid van de viering van 700 jaar stadsrechten naast de archiefstukken uit Tiel een bijzonder voorwerp uit het Rijksmuseum in bruikleen heeft gekregen: een prachtig geïllustreerd handschrift, dat is gemaakt in opdracht van Floris I van Pallandt, eerste graaf van Culemborg. Deze Genealogie van de heren en graven van Culemborg omspant 800 jaar en 26 generaties met 55 in miniatuur geschilderde adellijke heren en dames uit het voorgeslacht van Floris I. De verluchte kroniek wordt toegeschreven aan Nicolaes de Kemp en dateert uit circa 1590-93. Het Rijksmuseum stimuleert het zichtbaar maken van de Rijkscollectie en hanteert een ruimhartig bruikleenbeleid.

DIGITAAL MAGAZINE In de tentoonstelling staat een groot touchscreen, waarop alle getoonde archiefstukken digitaal bekeken kunnen worden. Dat maakt het mogelijk om zonder belemmeringen lekker te bladeren in zeer oude boeken en documenten.

Maar ook thuis kunnen de documenten nog eens rustig worden ingezien via de website van het archief of van die van het museum, waarop het digitale magazine Oud Papier zal worden gepubliceerd: www.weeshuismuseum.nl/oudpapier. De kroniek uit het Rijksmuseum is gedigitaliseerd en door te bladeren op www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/NG-2011-98.

De tentoonstelling Oud Papier is voor publiek open van 7 december tot en met 31 maart. Op vertoon van een geldige legitimatie hebben Culemborgers gratis toegang. www.weeshuismuseum.nl