• Ziekenhuis Rivierenland

Ziekenhuis Rivierenland en Menzis sluiten uniek meerjarencontract

TIEL Ziekenhuis Rivierenland en Menzis sluiten een uniek meerjarencontract voor de komende 3 jaar. Het ziekenhuis en de zorgverzekeraar nemen met de afspraken gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg in de regio.

Het contract bevat verregaande afspraken over de financiering, kwaliteit en organisatie van de zorg. Paul Verploegen, voorzitter Raad van Bestuur van Ziekenhuis Rivierenland: ,,Niet eerder hebben een ziekenhuis en een

zorgverzekeraar zo nadrukkelijk voor elkaar gekozen. Daarmee is een zelfstandige toekomst voor het ziekenhuis, dat een cruciale rol speelt in het leveren van zorg in het rivierengebied, gewaarborgd."

POORTFUNCTIE De meerjarenafspraken voorkomen dat patiënten voor specialistische zorg onnodig naar andere ziekenhuizen moeten. Ziekenhuis Rivierenland behoudt de poortfunctie in de regio en alleen waar nodig verwijzen artsen door. Denk aan oncologische zorg en de bijbehorende chirurgie die het Ziekenhuis Rivierenland aan blijft bieden, zelfstandig én in samenwerking met andere topziekenhuizen. ,,Met Menzis hebben we zo langdurig de ruimte gecreëerd om de toegang tot uitstekende zorg in de regio te behouden", aldus Verploegen.

PRIKKEL Ward Bijlsma, verantwoordelijk voor de ziekenhuiszorg bij Menzis, onderstreept het belang van de meerjarige afspraken: ,,Deze gezamenlijke ambitie reikt veel verder dan alleen financiële afspraken. We werken vanuit een gedeelde visie op kwalitatief goede en betaalbare zorg. Ziekenhuis Rivierenland gaat samen met zorgaanbieders in de omgeving, zoals huisartsen, thuiszorg en wijkverpleging, de zorg waar dat kan zo dicht mogelijk bij huis organiseren. We verleggen zo de prikkel van het draaien van zoveel mogelijk zorgvolume naar het leveren van passende zorg. De manier waarop we deze prikkels verleggen is uniek; we maken het investeren in goede besluitvorming met patiënten en vernieuwende manieren voor het leveren van zorg thuis voor beide partijen interessant. Daarnaast gaan de afspraken ook over het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg. Zo werken wij samen continu aan de verdere verbetering van de zorg, met als doel een gezondere regio."

GEZONDE REGIO Marc Hendriks, lid Raad van Bestuur van het ziekenhuis: ,,Met deze meerjarenovereenkomst hebben we een stabiele basis voor initiatieven die leiden tot een gezonde regio. De verzekeraar heeft zich partij gemaakt, wij zien dat als bevestiging van ons als regionaal ziekenhuis. We zijn het ziekenhuis dat niet alleen letterlijk nabij is, maar ook het ziekenhuis dat maximaal integreert met andere lokale zorgaanbieders en instellingen. Zo

willen we komen tot een gezondere regio. De visie en missie van het ziekenhuis vormen de gezamenlijke basis voor de nu gerealiseerde samenwerking."

RUIMTE VOOR SPEERPUNTEN Naast goede zorg dichtbij huis maken de afspraken verder uitbouwen van speerpunten van zorg mogelijk: zorg waaraan het ziekenhuis extra waarde toevoegt voor de patiënt, zodat het voor patiënten (en huisartsen) aantrekkelijk is om te kiezen voor Ziekenhuis Rivierenland: goede kwaliteit en vlotte toegangs- en doorlooptijden. Denk hierbij aan een heupvervanging of een staaroperatie.

LEEFKRACHT VERSTERKEN Ward Bijlsma: ,,Ik ben blij dat we samen een belangrijke stap hebben gezet om de zorg in de regio bestendig te maken. Dichtbij waar het kan, verder weg als het moet. En met het meerjarenperspectief is er ruimte voor investeringen, die de zorg alleen maar beter maken. We investeren samen in preventie, om zo de leefkracht van de regio verder te versterken."