Bezoek B&W aan SSV

25-09-2019, 19:44 | Lezersnieuws | Jos

Dinsdagmorgen 17 september vergaderde het College van B&W in de bestuurskamer van Stichting Samen Verder (SSV).

Daarna heeft het College met bestuur en projectleiders de lunch gebruikt. Tijdens de lunch werd een presentatie getoond waarin Klaartje, Bartjes kringloopcentrum en de inzet van de ca. tweehonderdenvijftig vrijwillige medewer-kers centraal stond.

Ook de toekomst van SSV werd met het College bespro-ken. Daarbij kwamen o.a. aan de orde: grote investeringen in het gebouw en het huurcontract van Bartjes kringloop-centrum. 
Ook de mogelijke ontwikkelingen in de samenwerking met organisaties die dezelfde doelgroep als SSV hebben, kwam ter sprake; ENOA, SZCDB, Flatexpress, SSCC, KBO/ PCOB en ElkWelzijn. Allemaal organisaties die ook het sociaal contact en de mobiliteit van ouderen en mensen met een beperking willen bevorderen.

Uit de informele gesprekken tijdens het bezoek werd duidelijk dat de collegeleden veel waardering hebben voor SSV. De burgemeester verwoordde in zijn slotwoord nadrukkelijk de waardering in de stad voor de inzet van alle medewerkers van SSV.

Zinvolle tijdsbesteding? Wordt vrijwilliger bij SSV!

Stichting Samen Verder, Meerlaan 25, 4103 XZ  Culemborg
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur)
www.stichtingsamenverder.com
info@stichtingsamenverder.com