• Voedselbank

    ANP Foto

Voedselbank Rivierenland heeft ruimte voor nieuwe klanten

TIEL Voedselbank Rivierenland zoekt gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven maar geen beroep doen op de Voedselbank in Tiel. De voedselbank heeft ruimte voor enkele tientallen nieuwe klanten. De afgelopen jaren is het aantal mensen in het Rivierengebied dat gebruik maakt van de voedselbank afgenomen. De landelijke trend is dat voedselbanken groeien. Komende maanden onderzoekt het bestuur van Voedselbank Rivierenland wat de oorzaken kunnen zijn van de dalende trend in de regio.

Een van de onderzoeksvragen is of gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven van het bestaan van Voedselbank Rivierenland weten? En weten wanneer je in aanmerking komt voor hulp? Op dit moment verstrekt de voedselbank wekelijks zo'n 60 voedselpakketten aan mensen in Tiel, Culemborg, Geldermalsen en Beneden-Leeuwen. Een aantal jaren geleden was dit aantal nog 130 pakketten.

Volgens recente cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau leven in Nederland 980.000 mensen onder de armoedegrens. In 2017 kregen slechts 132.500 mensen voedselhulp. Onbekendheid, schaamte en laaggeletterdheid zijn een paar van de oorzaken waardoor lang niet iedereen die voldoet aan de toelatingsnormen de weg naar de Voedselbanken weet te vinden.

RONDETAFELCONFERENTIE Dit najaar bestaat Voedselbank Rivierenland 12,5 jaar. Om dit moment te markeren, organiseert de voedselbank op 5 november een rondetafelconferentie. Voor deze conferentie zijn een twintigtal lokale en regionale beleidsmakers op het gebied van armoede en professionele uitvoerders uitgenodigd. Ook zal deze conferentie zal gebruikt worden om beter te snappen waarom het gebruik van de regionale voedselbank in Rivierenland afgenomen is.

Bestuurder Bas Corbijn van Voedselbank Rivierenland: ,,De afgelopen 12,5 jaar hebben vele vrijwilligers, ondernemers en welzijnsorganisaties zich ingezet om wekelijks een verantwoord voedselspakket samen te stellen voor inwoners die onder de armoedegrens leven. Helaas hebben we niet iedereen weten te bereiken en dat wil het bestuur van de voedselbank veranderen. Een eerste aanzet is de organisatie van een rondetafelconferentie op 5 november 2019. Het thema is 'Het onzichtbare blijvend zichtbaar maken, op weg naar een toekomstbestendig armoedebeleid voor de regio'. Met een goede samenwerking en vooral 'doen' moet het lukken om meer mensen die in armoede leven te helpen aan (gezond) voedsel. Ieder mens heeft recht op voedsel."