• Op initiatief van Thijs Heemskerk van SP, wordt het onderwerp alsnog in de begroting opgenomen

    Tanja Moody
  • Op initiatief van Thijs Heemskerk van SP, wordt het onderwerp alsnog in de begroting opgenomen

    Tanja Moody

Zwembad De Waterlinie in zwaar weer

CULEMBORG Stichting Zwembad Culemborg heeft vanaf volgend jaar een extra structurele subsidie nodig van jaarlijks 150.000 euro voor de exploitatie van zwembad De Waterlinie. Dat werd bekend tijdens de begrotingsbehandeling 2019-2022. Via een unaniem aangenomen amendement, op initiatief van Thijs Heemskerk van SP, wordt het onderwerp alsnog in de begroting opgenomen.

door Tanja Moody

Op 18 januari 2016 heeft zwembad De Waterlinie haar deuren geopend. Met Stichting Zwembad Culemborg zijn afspraken gemaakt over de jaarlijkse subsidie van de gemeente aan SZC. De gemeente staat garant voor de verplichtingen verbonden aan een geldlening die SZC is aangegaan met de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De huidige subsidie is volgens SZC echter niet voldoende voor een sluitende meerjarige exploitatie van het zwembad.

Het amendement zorgt ervoor dat begin 2019 een onderzoek wordt uitgevoerd om te kijken hoe de dreigende tegenvaller kan worden opgevangen. Er wordt rekening gehouden met de forse stijging van de lasten voor de gemeente. Verder wil Thijs Heemskerk dat er nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de vraag hoe het mogelijk is dat het in juli 2014 door de raad aangenomen besluit over de exploitatie en subsidiëring van het zwembad werd losgelaten. Is er voldoende sprake geweest van zorgvuldig financieel toezicht? Hebben alle betrokkenen hun maatschappelijke taken naar behoren ingevuld?

Het college verwijst naar de informatienotitie en geeft aan deze maand een afspraak te hebben met SCZ over de ontstane situatie. Gekeken wordt naar de verschillende toekomstscenario's.