• Theo van Dam - Culemborg

Zwemfonds in Culemborg

CULEMBORG Het college van B en W van de gemeente Culemborg sluit een samenwerkingsovereenkomst met het Jeugdsportfonds Gelderland voor het instellen van een zwemfonds. Daarnaast gaat het college voor de periode 2017-2020 nieuwe samenwerkingsovereenkomsten aan met het Jeugdsportfonds Gelderland en het Jeugdcultuurfonds Gelderland. Het doel van deze overeenkomsten is om alle kinderen in Culemborg gelijke kansen te bieden en kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen volop mee te laten doen.

Voor gezinnen met een minimuminkomen zijn de kosten van zwemlessen nauwelijks op te brengen. De kosten van de methode Superspetters bedragen € 750,- per kind. De gemeente betaalt € 650,-. Ouders betalen een eigen bijdrage van € 100,- per kind en mogen dit desgewenst gespreid betalen. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen een aanvraag doen bij het Zwemfonds. De aanvragen verlopen via de intermediairs van het Jeugdsportfonds.

De samenwerking met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds heeft de afgelopen 5 jaar in Culemborg een toename laten zien van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de fondsen. Voor het Jeugdsportfonds van 139 in 2013 tot 201 in 2016, voor het Jeugdcultuurfonds van 5 in 2013 naar 27 in 2016. Dat is vooral te danken aan de inspanningen van de intermediairs en het succes van de deelname aan de programmering van de Brede School Culemborg. Alle scholen in Culemborg (zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs) hebben één of meerdere intermediairs. Daarnaast zijn ook leden van de sociale wijkteams intermediair. Deze manier van werken leidt ertoe dat maatwerk geleverd kan worden en dat de ontwikkeling van het kind centraal staat.