Zwemmen of stemmen

CULEMBORG Op woensdag 18 maart mag er naast de Provinciale Staten ook gestemd worden voor de waterschappen. De waterschapsverkiezingen van 2012 zijn namelijk

uitgesteld tot dit jaar om ze vanaf nu in de pas te laten lopen met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Aan de waterschapsverkiezingen doen zowel landelijke politieke partijen als speciaal opgerichte waterschapspartijen mee. Deze situatie is enigszins vergelijkbaar is met lokale lijsten bij de gemeenteraadsverkiezingen.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen voor de aanvoer en afvoer van water en het zuiveren van rioolwater. Maar ook de veiligheid en het onderhoud van de dijken behoren tot haar taak

Door te gaan stemmen, kan men meebeslissen over de besteding van het belastinggeld en invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap. Niet alle partijen denken namelijk het zelfde over hoe het beheer het beste kan worden uitgevoerd.

Als geheugensteuntje voor de aankomende verkiezingen maakt het Waterschap Rivierenland haar inwoners attent middels opvallende borden in de vorm van een reddingsboei, met daarin de 20 jaar na de evacuatie nog steeds actuele tekst "Zwemmen of Stemmen".