Onderzoek naar draagvlak windenergie

CULEMBORG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg heeft op 26 april besloten te onderzoeken hoe de inwoners van Culemborg denken over windenergie. Het college geeft hiermee uitvoering aan de coalitieafspraak om de mogelijkheden van 6 MegaWatt extra windenergie in beeld te brengen. Draagvlak bij inwoners en direct omwonenden voor nieuwe windmolens speelt daarbij een belangrijke rol. Om het onderzoek naar draagvlak voor nieuwe windenergie goed uit te kunnen voeren, maakt het college gebruik van de startnotitie Windenergie. In deze notitie wordt het onderwerp windenergie van meerdere kanten belicht. De startnotitie is te vinden op www.culemborg.nl.

Wethouder Joost Reus: ,,We willen als Culemborg op den duur energieneutraal worden, dat wil zeggen dat we evenveel energie opwekken als dat we gebruiken. Hiervoor moeten we alles uit de kast halen. Windenergie is een belangrijk middel om deze ambitie te halen. Het college wil het draagvlak voor windenergie peilen en vergroten door goed rekening te houden met eventuele bezwaren. Daarom gaan we met inwoners in gesprek. Het liefst ziet het college dat inwoners actief meedoen, bijvoorbeeld in de vorm van een energiecoöperatie, zodat ook de opbrengsten van de windmolens in Culemborg blijven."

In Culemborg staan nu drie windturbines langs de N320. Het college van B&W wil graag weten hoe inwoners van Culemborg denken over de mogelijkheid om nieuwe windturbines te plaatsen. Daarom organiseert de gemeente een aantal informatiebijeenkomsten over de voor- en nadelen van windturbines. De eerste informatieavond vindt plaats op 18 mei en is vooral bestemd voor inwoners van het buitengebied van Culemborg. In juni wordt een tweede informatieavond georganiseerd. Daarnaast wil de gemeente ook een digitale raadpleging onder de inwoners van Culemborg uitvoeren.