• Meerwind

Bewoners Lage Veld tegen de komst van een nieuw windpark

CULEMBORG De bewoners van de Culemborgse Veld laten middels een open brief weten tegen de komst van nieuwe windmolens te zijn. Dit is het gebied ten zuiden van de N320 en tussen de A2 en spoorlijn Utrecht - 's Hertogenbosch. ,,Wij zijn van mening dat de leefbaarheid van dit gebied voor zowel mens als dier fors achteruit gaat door de bouw van windmolens naast de al bestaande molens aan de N320."

door Tanja Moody

De bewoners stellen niet tegen het verduurzamen van energie te zijn. Zij vinden het plaatsen van 'enkele reusachtige molens in een prachtig natuurgebied met cultuurhistorische waarde en zeer nabij woningen, een verkeerde keuze'. Ze vrezen horizonvervuiling, geluidsoverlast en slagschaduw. Het zou het leefgebied van grutto's, ooievaars, uilen, koekoeken, vossen en reeën aantasten, de recreatieve waarde verlagen, archeologische vondsten verloren laten gaan en huizenprijzen laten dalen. Bovendien zijn de inwoners juist in dit (agrarische) gebied gaan wonen vanwege de natuur, rust en stilte. Zij pleiten voor alternatieve locaties, zoals naast de A2, en adviseren een samenwerking te zoeken met de gemeente Geldermalsen, die al stappen in deze richting onderneemt.

SOCIALE COHESIE Daarnaast spreken ze hun onvrede uit over de werkwijze van De Wolff Nederland, de initiatiefnemer voor de bouw van mogelijk 4-5 windmolens. ,,Om haar plannen kracht bij te zetten onderhandelt De Wolff met landeigenaren en omwonenden. Daarbij schuwt De Wolff niet om druk uit te oefenen en ze tegen elkaar uit te spelen. Dit gebeurt met het aanbieden van wisselende geldbedragen. Wij vinden het verwerpelijk, want het ondermijnt de sociale cohesie van onze buurt."

GEDRAGSCODE Hylke Jelsma, projectontwikkelaar bij De Wolff Nederland Windenergie, bevestigt op de hoogte te zijn van de verzonden brief. ,,De Windvisie van de gemeente Culemborg bevindt zich nog in de ontwerpfase. Die wordt in het najaar vastgesteld. We zijn in overleg begonnen met informatieve gesprekken met direct omwonenden van een beoogde locatie. Tot dusver zijn ongeveer 10 van de 50 huizen bezocht. Mijn verhaal is blijkbaar nog niet voldoende overgekomen. We handelen volgens de in het concept genoemde gedragscode van de NWEA, dat de acceptatie en participatie van windenergie bevordert. Als initiatiefnemer wordt van ons verwacht intensief in gesprek te gaan met omwonenden. We willen mensen laten meedenken en -praten om zo meer draagvlak te creëren. Hierbij letten we op de binnen de concept-Windvisie voorgestelde eerlijke verdeling tussen de lusten en lasten. In mijn volgende gesprekken bespreek ik graag alle zorgen van de omwonenden!"