• Momenteel krijgen de huidige windmolens bij Culemborg een poetsbeurt

    Rias Immink

Pavijen of Laagveld als windmolenpark

CULEMBORG Gemeente Culemborg wil in 2040 energieneutraal zijn. Om dit doel te behalen en in de toekomst aan de steeds grotere vraag naar energie te voldoen, wil zij op korte termijn het plaatsen van windmolens toestaan. Martin van Weelden liet namens een groot deel van de bewoners uit het gebied Laagveld weten tegen de komst van Windmolens in het buitengebied te zijn.

door Brigitte Vergouwen

De gemeente roept inwoners op om zelf initiatieven te nemen in het opzetten van windparken en zo de opbrengsten binnen Culemborg te houden. De kaders waaraan de plaatsing van windmolens moet voldoen, stelt zij in haar windvisie. In deze visie staan vier gebieden waar de plaatsing van windmolens mogelijk is: ten zuiden van de N320; tussen de Oude-Beesdseweg en de Zeedijk; de Pavijen en de Redichemse Waard.

De inwoners van Laagveld zijn voor windenergie, maar tegen landschapsvervuiling. Van Weelden ,,Wij hebben geen probleem met windmolens ten noorden van de N320 in de Pavijen. Windmolens zijn energiecentrales en horen op het bedrijventerrein."

Joost Reus, wethouder, antwoordde: ,,Ook wij zouden de windmolens graag daar zien, maar door wettelijke normen is dit niet mogelijk. Omdat er kantoren, bedrijfspanden en woningen staan, zijn wij gebonden aan een bepaalde afstand vanaf de molens tot de bebouwing en die afstand is hierdoor groter waardoor er geen ruimte is aan de noordzijde." De gemeente en Vrijstadenergie zien de meeste kans voor plaatsing ten zuiden van de N320 of tussen de Oude-Beesdseweg en de Zeedijk.

Kees de Raad, VVD, vroeg om uitstel van besluitvorming om de mogelijkheid van de Pavijen als locatie verder en beter te onderzoeken. Hij werd hierin door Culemborg Centraal gesteund. Besluitvorming gaat door en vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 30 november.

Meer informatie in de krant op woensdag 15 november.