• Donkere wolken boven de polder

    M.vanWeelden-vanDijk

Windvisie en de paradox van de -groene- politiek

20-11-2017, 11:50 | Lezersnieuws | M. van Weelden

Donderdagavond spreekt de Culemborgse gemeenteraad zich uit over de Windvisie.

Een van de belangrijkste uitgangspunten in de Windvisie is dat er voldoende draagvlak moet zijn bij de omwonenden. Veel bewoners in het buitengebied zien de windmolens in de polder niet zitten. Zij zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen het vervuilen van het landschap met enorm hoge bouwsels met geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling. De politiek lijkt dat anders te zien: in de polder is juist voldoende ruimte en windenergie is nu eenmaal nodig. Als kind is mij de liefde voor de natuur en leefomgeving nadrukkelijk bijgebracht, en ook mijn kinderen heb ik zo opgevoed: respect voor alles wat leeft vormt ook je mens-zijn. En daar zit de paradox.

Als kiezer stem je op een partij die past bij jouw denkbeelden. Met name over natuur en milieu zijn de groene partijen duidelijk: het behoud en beschermen ervan. Maar : Om de wereld te redden dreigt nu op lokaal niveau onze eigen natuurlijke omgeving zwaar te worden aangetast.

In onze polder is inmiddels de macht van het geld ingezet om draagvlak te creëren: diverse mensen zijn forse bedragen aangeboden om molens te kunnen plaatsen en dat lijkt te helpen gelet op diverse initiatieven. Sociale onrust is het gevolg en de saamhorigheid is nu ver te zoeken

Als principieel tegenstander van molens in de polder werd mij verweten niet flexibel te zijn en niet mee te willen denken, hoe de overlast van te plaatsen molens te verminderen. Maar, een windmolen van 200 meter hoog plaats je niet achter een hoge haag of een schutting.

Alternatieven zijn genoemd, o.a. het vervangen van de bestaande molens en molens op het industrieterrein, maar op politiek niveau lijkt er op voorhand weinig draagvlak voor nader onderzoek te zijn.

Nu wordt verwacht dat geld mijn emotionele beleving van het buitengebied verandert.

Zullen we alle oranje fans dan ook maar geld geven omdat we niet naar het WK gaan?

M. van Weelden