Els van den Hooff

Els van den Hooff

Els van den Hooff is columnist van Culemborgse Courant.nl. Op deze plaats laat zij eens in de week op geheel eigen wijze haar licht schijnen over grote en kleine gebeurtenissen in de gemeente Culemborg. ,,In ons mooie stadjie Kuilenbûrg binnik in juli 1940 gebore, noot buite de stad gewund en dawwikso houwe. Ik wazzet 10e keind innet huishouwe waor dak zó gelukkig ôpgroeide. Ik trouwde 2x, ik he zellef 1 zoon en nog 4 zone vamme 2e man Gert, daorbai 18 klànkeinder – waorvan de hellef ôkkal getrouwd is – en 8 achterklànkeinder. Duzzen druk lèventjie! Al vroeg mokte ik teuge Sunterklaos gedichies innet dialec van onzàge Kuilenbûrg. Ruim 21 jaor geleeje von de CC ’t de moeite werd ôm iedere wèk ’n gedichie te plekke wa nao 10 jaor columns môchte worde - en in december ‘n ruim overzich vannet jaor. Ik schrijf over de dinge diemme ôpvalle in de stad, over de evenemente waor dak dan toevalleg bin, over de lándeleke polletiek ôk wa règelties mûr ôk veural me zeute herinneringe over hoet vroeger ging innet lève en iedereen hier nogget platte Kuilenbûrg sprook wa nou aon ’t ûtstarreve is. Tis frappant dak innet dialec vul meer kan zegge as dak innet ABN zouw dûrreve en da gif veul voldoening, daordeur hoop ik dakket nog lang kan/mag blijve doen.”