• THEO VAN DAM FOTOGRAFIE
  • THEO VAN DAM FOTOGRAFIE
  • THEO VAN DAM FOTOGRAFIE

Fouad Sidali nieuwe voorzitter Focus '07

CULEMBORG Wegens het vertrek van een aantal bestuursleden moest Focus '07 op zoek naar opvolgers voor deze functies. Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) kozen de leden een groot aantal nieuwe bestuursleden. Zelfs zoveel dat er enkele op de reservelijst moesten worden gezet. Voorzitter John Maassen had zijn zittingsperiode erop zitten. Oud-wethouder en raadslid Fouad Sidali stelde zich beschikbaar om zijn opvolger te worden. Hij stelde zich tijdens de ledenvergadering voor en met algemene stemmen werd hij gekozen. Dit gebeurde ook met de volgende nieuwe bestuursleden, zodat Focus '07 met ingang van 1 juli een nieuw bestuur heeft. Zij worden dan tijdens een extra ledenvergadering geïnstalleerd.

Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld: voorzitter Fouad Sidali volgt John Maasen op, penningmeester is John Copier, secretaris in gesprek met Daniël Doornik (het bestuur draagt hem voor in een extra ALV op 2 juli), jeugd/dames: Sandra Coenmans volgt Jørgen de Kock op, technische zaken is vacant (gesprek met mogelijke kandidaat wordt gepland), wedstrijd- en facilitaire zaken is Patrick Barten, accommodatie tot 1 januari 2020 John Maassen (het bestuur is in gesprek met kandidaat om deze rol vanaf 1 januari in te vullen) en kantine is Berry Vermeeren.

Hiermee zijn bijna alle bestuursfuncties weer ingevuld. De ALV was zeer verheugd en opgelucht dat de onderbezetting van het bestuur is opgelost, waarmee de continuïteit van de vereniging is gegarandeerd. De komende periode wordt ook geprobeerd om de nog vacante positie van technische zaken in te vullen.

John Maassen, Jørgen de Kock en Gijs Baars zijn bedankt voor bewezen diensten in de afgelopen jaren. John en Jørgen blijven in andere rollen betrokken bij de club. Gijs neemt voorlopig afstand.

Tijdens de vergadering is ook gesproken over de verduurzaming van het sportpark. Daarover is de vereniging druk in onderhandeling. De kans bestaat dat in het najaar de verbeteringen op het sportpark zullen plaatsvinden zoals zonnepanelen en lid-verlichting. Dit gaat de vereniging kosten besparen, bovendien streeft de vereniging ernaar aan de nieuwe milieu-eisen te voldoen.