• Collin Stolwijk

    Jord Visser

Collin Stolwijk, lijsttrekker D66

CULEMBORG ,,Vanaf 1995 ben ik een betrokken Culemborger. In dat jaar kwamen mijn vrouw en ik hier wonen. Ik ben altijd al maatschappelijk actief. Eerder in Culemborg als lid van het Buurtpanel, als MR-lid van de school van mijn kinderen en in de milieuadviesraad. Als wethouder heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt."

Politieke ervaring

,,Op een gegeven moment heb ik voor D66 gekozen. Ik was eerder commissielid en afdelingsvoorzitter en nu ben ik wethouder en lijsttrekker. Ik wil een betrokken wethouder zijn die zich hard maakt om de stad iedere dag een beetje beter te maken. Vanuit de verbinding een bijdrage aan de stad leveren. Voor én samen met alle mensen in de stad.`

,,De stad dat zijn wij allemaal. Ik ben een verbinder en doener. Ideologische discussies weet ik om te zetten in concrete acties. Ik zoek de verbinding met andere partijen voor het oplossen van een vraagstuk. Ik ben van de resultaten, meters maken."

D66

,,Ik kies voor D66 vanwege hun grondbeginselen hoe de maatschappij en de inrichting ervan eruit horen te zien. Er is ruimte voor het individu. Je kunt op je eigen manier vorm geven aan je eigen leven, rekening houdend met anderen. De rol van de overheid is daarin faciliteren en mogelijk maken. Onderwijs blijft daarbij een belangrijk thema voor D66."

Culemborg

,,Wij gaan voor onderwijs, werk en meedoen als mens en als overheid. Iedere Culemborger telt en moet naar vermogen mee kunnen doen. In het onderwijs talenten ontdekken en daar vaardigheden verkrijgen voor toekomstig werk. De gemeente gaat 'meeliften' en meedoen met de vele initiatieven in de stad. De omgevingswet gaat daarin veel betekenen. Er kan meer met ruimtelijke ordening. Denk aan nieuwbouw in de vorm van tiny houses."

,,We gaan investeren in duurzaamheid en in energietransitie. Dat geven we een stevige impuls. Culemborg als duurzaamste gemeente van het land."

,,Er moet in een stad van 30.000 inwoners een huisartsenpost komen. Het is belachelijk dat een ziek kind of iemand die minder mobiel is naar Tiel moet."

,,Als Parijsch Zuid af is, willen we ons buitengebied verder groen en openhouden. Geen nieuwe grote uitbreidingen. Ook moeten we de Redichemse Waard behouden voor recreatie, natuur, cultuurhistorie en archeologie."

,,We mogen trots zijn op Culemborg. Dat dragen we te weinig uit. We gaan ervoor zorgen dat we die trots meer gaan uitdragen."

Culemborg na 700 dagen

,,De opening van een huisartsenpost is gerealiseerd. We zijn de duurzaamste gemeente van Nederland. De fietsbrug over de Lek is geopend.`

,,En we hebben Linawijs gerealiseerd. Linawijs is een innovatieve ontwikkelplek voor thuiszitters die niet terecht kunnen op een gewone school of een school voor speciaal onderwijs."

Coalitie

,,We willen een coalitie vormen met die partijen waarmee wij onze ambities kunnen realiseren. Dat zijn er veel."

,,We sluiten niemand uit. Hoe breder het draagvlak hoe beter voor de stad."