• Justa van Bergen

Fouad Sidali, lijsttrekker PvdA

CULEMBORG ,,In 2013 ben ik gevraagd als wethouder voor de PvdA in Culemborg. De opgave aan mij op het sociale vlak, de ontwikkeling van de jeugd, ligt mij goed. Culemborg is een compacte stad met een grote sociale infrastructuur en enorm veel voorzieningen. Ik ben me thuis gaan voelen in Culemborg. We gaan dan ook als gezin hier wonen. Op 27 maart verhuizen we naar Culemborg."

door Brigitte Vergouwen

Politieke ervaring

,,Van huis uit ben ik journalist. Ik werkte onder meer als woordvoerder en persvoorlichter voor B en W in Amsterdam. Ik zag de dynamiek waarin een wethouder werkt. Ook was ik voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN). In 2007 vroeg de afdeling Amsterdam van de PvdA mij als stadsdeelwethouder van Bos en Lommer. Een ongelooflijk goede leerschool."

,,Joop den Uyl is mijn voorbeeld. Hij ging dwars door alles heen voor zijn idealen, maakte een vuist tegen ongelijkheid en kwam op voor de mensen. Hij stond voor wat hij zei. Ik vind dat dat moet terugkomen in de politiek. De beste tip die ik ooit kreeg: 'Je staat als politicus op de voorgrond, maar je moet zorgen dat je op de achtergrond staat. Het gaat om de ideeën van de mensen. Je rol is het verbinden van mensen'. Dat verbinden doe ik vanuit de overeenkomsten."

PvdA

,,Als journalist vind ik dat je recht hebt op de waarheid en op informatie. De PvdA staat voor eerlijk verdelen van macht, kennis en inkomen. Ik ben altijd lid geweest van de PvdA. Van huis uit heb ik de liefde voor de PvdA meegekregen. Mijn ouders stemden op Joop den Uyl. Mijn vader heeft dankzij de idealen van de partij kunnen studeren en heeft zich opgewerkt van fabrieksarbeider naar maatschappelijk werker."

Culemborg

,,We willen Culemborgers het thuisgevoel geven. We gaan werken aan de verbondenheid onder elkaar. Aan een zorgzame en veilige stad. Een stad waar mensen aandeelhouder zijn van de straat en wijk waarin zij wonen."

,,Wij willen de kloof dichten tussen burger en gemeente zodat de burger opdracht geeft aan het gemeentebestuur. De gemeente moet mensen bij elkaar brengen en op de achtergrond aanwezig zijn."

,,We mogen ons rijk rekenen met de Redichemse Waard, Golberdingenwaard, Baarsemwaard en de Regulieren. Hier geen activiteiten die de boel vernielen."

Culemborg na 700 dagen

,,Dat elk kind kan sporten of deelnemen aan kunst of cultuur ongeacht het inkomen van de ouder. Dat geldt ook voor de vrijwillige ouderbijdrage van scholen. Dat mag nooit ten koste gaan van het kind. Er zijn nog veel andere zaken in het kader van armoede, maar dit is een concrete wens waar we ons keihard voor gaan inzetten."

Coalitie

,,Met iedere partij met wie wij een progressief, links akkoord kunnen krijgen waarin wij opkomen voor de allerzwaksten en voor de hardwerkenden die net rondkomen. Voor hen willen we meer betaalbare koopwoningen en voldoende sociale huurwoningen. En opkomen voor onze ondernemers, met name midden- en kleinbedrijf, een bruisende stad met minder regels en vergunningen."