• ,,De gemeenteraad besluit meer en meer over wat er in het dagelijkse leven gebeurt", aldus burgemeester Gerdo van Grootheest.

    Rias Immink

'Geef richting met je stem'

Pleidooi burgemeester Van Grootheest

CULEMBORG ,,Aan wat er bijvoorbeeld gebeurt met de Redichemse Waard, de wachtlijsten in de schuldhulpverlening, de sportvoorzieningen, de toekomst van theater de Fransche School, de ondersteuning van de mantelzorgers en aanleg en onderhoud van wegen en fietspaden kan je richting geven door te gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen", begint burgemeester Gerdo van Grootheest zijn pleidooi om te gaan stemmen, vandaag, woensdag 21 maart.

door Brigitte Vergouwen

,,Als het gaat om de invloed op het dagelijks leven is stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen misschien nog wel belangrijker dan stemmen tijdens de landelijke verkiezingen", aldus de burgemeester. ,,Steeds meer komen regelingen bij de gemeente te liggen in plaats van bij de landelijke overheid. Denk aan zorg en welzijn, of aan de omgevingswet die eraan komt. De gemeenteraad besluit meer en meer over wat er in het dagelijkse leven gebeurt."

Verschil in partijen

,,Op landelijk niveau worden de verschillen tussen de politieke partijen uitvergroot. Op het niveau van Culemborg is dat in eerste instantie minder duidelijk zichtbaar. De site 'Culemborg kiest' geeft daarin een goed overzicht. Alle partijen willen het beste voor Culemborg. Hoe zij daar handen en voeten aan geven, maakt het verschil."

Blanco stem

,,Het is een voorrecht om te mogen stemmen. In andere landen voeren ze oorlog voor een democratie. Ook is de stad van ons allemaal. Door te stemmen neem je je verantwoordelijkheid. Een blanco stem uitbrengen is ook een recht. Het is wel jammer want je verandert er niets mee. Wil je de koers van de politiek sturen dan kan dat door een stem op een partij uit te brengen."

Raadsbreed akkoord

De mogelijkheid bestaat dat er na de verkiezingen een raadsbreed akkoord komt. Dit betekent dat alle gekozen raadsleden na de gemeenteraadsverkiezingen samen tot een raadsbreed akkoord komen over de onderwerpen waar zij het over eens zijn en afspraken maken over hoe de overige onderwerpen te behandelen. Dat is een andere manier van formeren. In Culemborg nam tot op heden altijd de partij met de meeste stemmen het voortouw om een coalitie met andere partijen te vormen en de wethouders te leveren. De overige partijen vormden de oppositie. Van Grootheest: ,,De democratie is meer dan de gemeenteraad. Het gaat ook om inwoners en ondernemers. Culemborg heeft een goede gemeenteraad die denkt aan andere manieren van formeren. In de raadsvergadering van 8 maart is afgesproken dat een onafhankelijk informateur na de installatie van de gemeenteraad met alle partijen in gesprek gaat en dan een advies uitbrengt."

Raadgevend referendum Wiv

Tegelijk met de verkiezing van de gemeenteraad is er ook een raadgevend referendum. Mensen kunnen zich dan uitspreken voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel bekend als de sleepwet.