• Jord Visser

Han Braam, lijsttrekker en fractievoorzitter VVD

CULEMBORG ,,Zo'n twaalf jaar geleden zijn mijn vrouw en ik van Rotterdam naar Culemborg verhuisd. Reden was de zorg voor mijn ouders. We zochten een centrale locatie met goede bereikbaarheid. Culemborg is een stad met uitstraling en een hart. Het is een fijne stad voor een startend gezin."

door Brigitte Vergouwen

Politieke ervaring

,,In Culemborg raakte ik al snel politiek betrokken, omdat ik niet alles begreep van de bouw in Parijsch. Ook heeft een kleine groep die zeer actief is te veel zeggenschap over de zwijgende meerderheid. En waarom zijn de regels maatgevend en niet de initiatieven? Het moet veel gelijkwaardiger. Ik werd raadslid voor de VVD en sinds 2017 ben ik ook fractievoorzitter.

Voor verschillende politici heb ik groot respect. Liberale leiders binnen de VVD als Bolkestein en Wiegel, maar ook een onverzettelijke Margaret Thatcher of een eigenzinnige Boris Johnson. De democratische inspirator is Winston Churchill. Zelf wil ik mijzelf zijn. Vooral iemand die het eerlijke verhaal vertelt, ook als dat niet is wat men wil horen. Ik geloof niet in de kracht van één persoon, het gaat om het team. Ieder draagt sterke punten. Mijn sterkte is dat ik gestructureerd ben en de dingen mij eigen maak. Ik ben voor hoor/wederhoor."

VVD

,,Ik was in Rotterdam al lid van de VVD. Ik geloof in de liberale waarden. In vrijheid zonder dat mijn vrijheid die van anderen beperkt. Met respect en verantwoording naar elkaar. Je moet je eigen leven kunnen leiden. De overheid is er voor de kerntaken."

Culemborg

,,Wij willen dat Culemborg zelfstandig blijft. De democratie dicht bij de mensen. De verantwoordelijkheid komt meer bij burgers te liggen waardoor de gemeente vooral gaat uitvoeren. De raad stelt de kaders. Met heel veel dingen loopt Culemborg voorop, maar wat betreft de omgevingswet niet. We moeten een goed plan hebben en dat overlaten aan de markt. Mensen eerder betrekken is daarin het belangrijkste."

,,We gaan serieus naar de verkeersstromen kijken. Open dwarsverbindingen en meer ontsluitingswegen voor de wijken in West. Het best bepalen Parijschenaren dit zelf voor hun wijk. We willen een fietsbrug over de Lek wat de klik met Utrecht verstevigt."

Culemborg na 700 dagen

,,Culemborg blijft zelfstandig met samenwerkingsverbanden waarvan het profijt direct merkbaar is. De Culemborger ziet en voelt dat in zijn portemonnee. Belastinggeld gaat naar waar het voor geheven wordt. Hondenbelasting naar opruimen van hondenpoep. Parkeergeld naar veiligere wegen en parkeerplaatsen. Anders afschaffen."

,,Voorzieningen in de binnenstad zijn aangepakt. En we zetten een stap voor de ouderen, met name de vitale ouderen. Nadenken hoe we dit met elkaar oppakken."

Coalitie

,, Wij sluiten niemand uit. Wij zijn een groot voorstander van het Raadsakkoord. Met alle Culemborgers en dus alle partijen een raadsbreed akkoord sluiten. Hierdoor maken alle belangen deel uit van het beleid voor onze stad en haar inwoners."