• Hoeveel zorg iemand krijgt, wordt bij het 'keukentafelgesprek' bepaald.

    BDU Media

Kiezen in Culemborg (5, laatste aflevering)

CULEMBORG Vandaag de laatste aflevering van rubriek over kiezen in Culemborg. Alle Culemborgse politieke partijen reageren op een politieke stelling. Hoe lokale partijen denken over deze en andere onderwerpen die belangrijk zijn voor Culemborg kunt u verder onderzoeken op www.CulemborgKiest.nl. Op deze site kunt u de Culemborgse kieswijzer invullen. Op zaterdagmiddag 17 maart kunt u binnenlopen bij het tweede lijsttrekkersdebat. Dit vindt plaats in Theater De Fransche School (17 maart). Beide debatten worden gehouden van 15.00 tot 17.00 uur.

Vandaag luidt de stelling:

"(Thuis)zorg op basis van kwaliteit en niet op basis van -het laagste- tarief, de cliënten verdienen dit"

VVD

Inwoners van de gemeente Culemborg verdienen kwalitatief goede, maar ook betaalbare (thuis)zorg. De VVD vindt dat binnen een vastgestelde kwaliteitsnorm de thuiszorg best voor een scherpe prijs mag worden ingekocht. Inwoners en zorgverleners maken wat de VVD betreft zelf afspraken over de kwaliteit in relatie tot de prijs, waarbij de gemeente de overeengekomen prijs/kwaliteit verhouding monitort.

CDA

Eens: Het CDA wil dat zorg toegankelijk is voor de mensen die het nodig hebben. De zorg moet kwalitatief goed zijn en snel, persoonlijk en op maat worden geleverd. Als dit meer kost dan het laagste tarief is dat maar zo.

Lijst 9, kandidaat Soliman Irman

Kwaliteit moet leidend zijn, echter hoeven wij daar niet de hoofdprijs voor te betalen. Wij hoeven de zorgverleners ook niet uit te knijpen. Wij gunnen onze ouderen het beste en moeten goed onderzoeken wie welke zorg en tegen welk tarief aanbiedt. Wij zijn voor een poule van zorgaanbieders waarvan wij de kwaliteit voortdurend kunnen monitoren.

SP

Volledig mee eens. Goede kwaliteit en arbeidsvoorwaarden voor medewerkers zijn belangrijker dan alleen maar kijken naar kosten. Daarbij hoort ook voldoende tijd voor goede zorg, bijv. ook een praatje maken. Door zo te kiezen voor de menselijke maat kunnen thuiszorgmedewerkers een belangrijke signaleringsfunctie vervullen en helpen voorkomen dat iemands problemen

erger worden en zwaardere zorg nodig is.

PvdA

Thuiszorg moet altijd op basis van kwaliteit. Culemborgers verdienen de beste zorg en dat mag niet afhankelijk zijn van de prijs. De PvdA vindt het belangrijk dat kleine lokale aanbieders en coöperaties meedoen in het bieden van zorg. Nu zijn het vaak nog hele grote thuiszorginstellingen die kampen met een enorme bedrijfsvoering. Dit gaat vaak ten koste van de kwaliteit.

D66

De cliënt krijgt altijd thuiszorg op basis van kwaliteit en D66 vindt dat deze kwaliteit geborgd moet zijn in transparante afspraken over de inkoop. Belangrijk aandachtspunt hierbij is voor D66 dat er maatschappelijk verantwoord en sociaal wordt ingekocht. Hierbij heeft D66 niet alleen oog voor de cliënten maar ook voor de (zorg)medewerkers. D66 staat open voor nieuwe initiatiefnemers.

GroenLinks

GroenLinks wil dat in de zorg mensen centraal staan, niet regels. Bewoners met een zorgvraag verdienen aandacht. Eenzaamheid gaan we tegen. Professionals krijgen eerlijk betaald en tijd om goede zorg en ondersteuning te leveren, in plaats van formulieren. Wij staan voor kwaliteit van zorg, betaalbaar en op maat. GroenLinks waardeert de enorme inzet van mantelzorgers en wil hen waar nodig ondersteunen.

ChristenUnie

De ChristenUnie vindt kwaliteit en continuïteit de belangrijkste eigenschappen van goede zorg. Maar ook de (toekomstige) betaalbaarheid moet in het oog worden gehouden. Daarom moet de gemeente de zorg slim inrichten en slim inkopen. Onder andere door erop te letten dat bij zorgorganisaties ruimte is voor persoonlijke aandacht voor cliënten, in plaats van onnodige en dure managementlagen.

CulemborgvanNu

Daar is Culemborg van Nu het helemaal mee eens. De huishoudelijke hulp en thuiszorg staan onder druk. Dit vervult een spilfunctie. Culemborg Van Nu zorgt ervoor dat de indicatie en het vaststellen van de benodigde zorg en hulp weer gemeentelijke taken worden om kwaliteit te kunnen leveren. Culemborg Van Nu wil extra middelen om de wijkverpleging op niveau te houden.

Lijst 8, kandidaat Machid el Boustati

Onze samenleving vergrijst, de ouderen hebben ons land opgebouwd en verdienen dus respect en zorg. Lijst 8 wil standaard een huisartspost hebben in Culemborg die ook na 18:00 uur open is. Zorgbehoeftigen moeten hun eigen zorg inkopen - dat kunnen ze niet altijd, want zorg is geen pak melk. Hier moet de gemeente voor specifieke ondersteuning zorgen. Kwaliteit gaat boven alles!

@culemborg.nl>