• Den Haag 06JUN2002 Interieur van de lege vergaderzaal van de tweede kamer.
    FOTO HANS KOUWENHOVEN

    Hans Kouwenhoven

Kiezen in Culemborg: Lokaal onafhankelijk van landelijk?

CULEMBORG In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een rubriek over kiezen in Culemborg. Alle Culemborgse politieke partijen reageren in deze rubriek op een politieke stelling. Deze keer luidt die:

Politieke partijen die lokaal meedoen zijn niet onafhankelijk van hun landelijke partij

Denkt u dat de landelijke partijen veel invloed hebben op de politieke partijen in Culemborg en dat de partijen in Den Haag de lokale lijn bepalen? Bent u van mening dat als u landelijk op een partij stemt, het dan logisch is dat u in Culemborg op dezelfde partij stemt? Dat dit nog maar de vraag is, kunt u hieronder lezen. Hoe lokale partijen denken over onderwerpen die belangrijk zijn voor Culemborg kunt u in februari verder onderzoeken op www.CulemborgKiest.nl. Op deze site kunt u dan ook de Culemborgse kieswijzer invullen.

CulemborgCentraal

Een mooi voorbeeld van niet onafhankelijk opereren is de opdracht vanuit de provincie om lelijke windmolens in Culemborg te plaatsen. Raadsleden waarvan hun partij vertegenwoordigd is in de landelijke politiek durven niet te weigeren want je wilt niet gezien worden als lastig raadslid. Na het raadslidmaatschap wil men het liefst in de provinciale of landelijke politiek terugkeren. Dit lukt natuurlijk nooit als je steeds dwarszit.

SP

Klopt, al is of een partij ook in de Tweede Kamer zit is niet zo belangrijk. Het lijkt mij echter wel onplezierig zo ook het kabinetsbeleid te steunen. Belangrijker is of en hoe een partij luistert naar gewone Culemborgers. Voor welke belangen kies je dan vooral op te komen? De SP benadert bijv. via onze  hulpdienst en eigen bijeenkomsten actief inwoners die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning.

ChristenUnie

Bij de ChristenUnie heeft de lokale afdeling een zelfstandige positie. We zijn er voor de Culemborgse samenleving, met 100% focus op Culemborg en een eigen kleur. Maar ook met een vertegenwoordiging in Arnhem, Den Haag en Brussel. Ook daar spelen dingen die ons lokaal raken. Denk aan de bescherming van de Redichemse Waard. Op ieder niveau komt de ChristenUnie op voor wat kwetsbaar en waardevol is

D66

D66 Culemborg is blij met haar landelijke en provinciale 'familie'. Recent werden er in de Tweede Kamer door D66 veertien Kamervragen gesteld over de Redichemse Waard en nu werken we samen, om buitenlands vervuild slib uit Nederland te weren. Maar ook rond energiebesparing in bestaande bouw- en onderwijsvernieuwing. We helpen elkaar. Er is geen controle vanuit Den Haag op wat wij vinden of doen. We werken vanuit dezelfde waarden.

CulemborgvanNu

Dat klopt. Dit is te zien bij verkiezingsprogramma's die door landelijke partijen als dwingend format worden aangeleverd. Ook in het sociaal domein is de landelijke partijlijn leidend. Culemborg van Nu heeft geen last van landelijke dogma's. Voor Culemborg van Nu is er maar één ding belangrijk en dat is de mening van Culemborgers. U woont hier en niet in Den Haag. Culemborg van Nu, lokaal voor U!

CDA

Nee, het is eerder andersom. Het landelijke CDA is afhankelijk van de lokale afdelingen. Het CDA is van oudsher de volkspartij die midden in de samenleving staat en niet van bovenaf wordt 'aangestuurd'.  Het CDA is daarmee de lokale partij bij uitstek. Dit wordt versterkt door landelijke professionele ondersteuning en korte lijntjes naar provincie en 'Den Haag' voor Culemborgse belangenbehartiging.

VVD

Gelukkig niet! Met de steun van de landelijke liberale achterban kan de VVD Culemborg juist over meer kennis en kunde beschikken bij lokale zaken. Het in een integraal perspectief plaatsen. De VVD wil geen lokale 'one issue' partij zijn die het verband met de regionale, provinciale en landelijke politiek mist. Neem bijvoorbeeld de Redichemse Waard, het is toch heel fijn dat wij daarvoor ook een beroep kunnen doen op expertise van onze Tweede Kamerfractie.

GroenLinks

Zeker wel onafhankelijk! Als lokale afdeling gaan wij over onze eigen plannen, kandidaten en aanpak. Het mooie is dat we dit vanuit gezamenlijke idealen doen. GroenLinks Culemborg maakt dankbaar gebruik van landelijke ondersteuning bij werving, selectie, scholing en campagne. Samen met regionale, landelijke en Europese GroenLinks-collega's werken we zo aan een sociale en schone wereld. Doe je mee?

PvdA

Wij zijn de Culemborgse PvdA. Dit betekent dat wij PvdA'ers zijn en Culemborgers. Net zoals veel Culemborgers ook Nederlander zijn. Wij delen idealen, trainingen en acties met onze landelijke partij. Tegelijkertijd is ieder raadslid onafhankelijk om zelf beslissingen te nemen. Onze lokale afdeling is dus onafhankelijk maar niet onpartijdig.