• Machid el Boustati

    Machid el Boustati

Machid el Boustati, lijsttrekker Culemborg Centraal Lijst 8

CULEMBORG ,,Sinds 1978 woon ik in Culemborg. Echte binding met Culemborg kreeg ik als rijinstructeur bij Jan Kool. Ik leerde heel veel mensen kennen en deed veel mensenkennis op. Dit heb ik tien jaar gedaan. Daarna ben ik met mijn studie Bedrijfsinformatica aan de slag gegaan."

door Brigitte Vergouwen

Politieke ervaring

,,Vanaf 1996 kwam ik geregeld op het gemeentehuis om politieke sessies mee te maken. Van Jean Eigeman, PvdA, heb ik afgekeken hoe hij zaken benadert. Ik zet goed neer wat ik wil. Daarna kreeg ik als voorzitter van voetbalvereniging FairPlay zoveel met de lokale politiek te maken dat ik daar zelf een rol in wilde spelen. In 2013 was ik medeoprichter van CulemborgCentraal. Sinds 2014 ben ik raadslid voor die partij."

,,Mijn echte voorbeeld is Koning Willem Alexander, door de rust en de manier waarop hij dingen overbrengt. Hij benadert het volk vanuit zijn inspiratie. En koningin Maxima als beschermvrouwe van de zwakkeren; zij bereikt veel met de verstrekking van microkredieten. Dat geeft mij kracht en voldoening om ook iets te doen voor en denkend vanuit de samenleving."

CulemborgCentraal lijst 8

,,CulemborgCentraal is ontstaan uit onvrede met de politiek. De gemeente startte en start nog steeds te veel rechtszaken tegen burgers om hen monddood te maken. Deze benadering vinden wij te hard, te formeel. Je bereikt meer met het goed in kaart brengen van wat er speelt door te praten met de mensen. Begin met mediation in plaats van met de rechter."

Culemborg

,,Het gaat nu economisch beter met Culemborg, daar moeten alle Culemborgers van profiteren. Ik wil de werkeloosheid onder jongeren aanpakken door één op één coaching. Zorgen dat jongeren echt aan het werk komen en niet zoals nu van project naar project gaan. Meer BOA's op straat met het geld dat vrijkomt door het afschaffen van de straatcoaches/jeugd-BOA's. Ook willen wij de verdeling van sociale woningen door KleurrijkWonen onderzoeken. Het verdelen zou bij de gemeente moeten liggen."

,,Een ander belangrijk punt is de verkeersveiligheid rondom scholen. We gaan werken aan bewustwording onder weggebruikers en ouders. En ik wil voor sommige gevallen een doelgroepenbeleid. Bijvoorbeeld een wooncentrum voor ouderen van niet-Nederlandse achtergrond, waar rekening wordt gehouden met hun specifieke behoeften, zoals het eten. Ook wil ik de kinderboerderij twee tot drie keer zo groot maken vanwege het grote aantal bezoekers."

,,In de politiek wil ik burgers betrekken door hen persoonlijk uit te nodigen als zij deskundig zijn in of betrokken zijn bij het te bespreken onderwerp. De gemeente moet meer in het openbaar bespreken en openbaar maken."

Culemborg na 700 dagen

,,Zoveel mogelijk van mijn programma heb ik dan bereikt zoals veilige schoolzones. Mijn doel is zoveel mogelijk vanuit algemeen belang te realiseren."

Coalitie

,,Het liefst een praktische coalitie en ik sluit geen partij uit."