• Rijk Versluijs

Nicolien de Geus, lijsttrekker CDA

CULEMBORG ,,Na mijn afstuderen, bestuurskunde, zochten mijn man en ik een huis. Mijn man werkte in Nieuwegein. We zagen hoeveel basisvoorzieningen Culemborg heeft en toen we over de markt liepen en de mooie historische binnenstad zagen, heeft de stad definitief ons hart gestolen. In 2008 zijn we hier komen wonen."

door Brigitte Vergouwen

Politieke ervaring

,,In 2009 werd ik steunfractielid van het CDA in Culemborg, omdat ik iets voor mijn leefomgeving wilde betekenen. Al snel werd ik bestuurslid. In 2014 kwam ik in de gemeenteraad en ik ben sinds 2016 fractievoorzitter. Ik zie dat er steeds meer afstand is tussen de volksvertegenwoordigers en mensen. Ik vind het belangrijk om de verbinding met en tussen mensen te zoeken en toegankelijk te zijn. Ik neem de tijd en moeite om naar mensen te luisteren en uitleg te geven."

CDA

,,Bij het CDA staan samen werken, het voor elkaar zorgen en ruimte voor eigen initiatief centraal. Dit past bij mij."

Culemborg

,,Wij kiezen voor duurzaam, ondernemend en zorgzaam. Daarin hebben we de afgelopen jaren al stappen gezet. Op het gebied van duurzaamheid gebeurt al heel veel. Het is een gigantische opgave. Dit moet meer vanuit één visie. We hebben nu een windvisie, maar naast wind liggen er ook kansen voor opwekking door zon en warmte. We voorkomen daarmee dat ons mooie Culemborg meteen een plantage voor windmolens wordt."

,,We willen een krachtig, ondernemend Culemborg. Daar zijn nog stappen in te zetten, juist samen met de stad. Vertrouwen is het sleutelwoord. Als gemeente moet je goed luisteren naar de stad, duidelijk communiceren en ruimte bieden aan initiatieven en ondernemers. Culemborg heeft een hoog aantal vrijwilligers, zzp'ers en initiatieven. Deze ondernemerszin moeten we koesteren en samenbrengen. De gemeente moet van een bolwerk naar een netwerk."

,,De zorg verdient maatwerk. Minder regelingen en instanties beter op elkaar laten aansluiten."

,,In de huidige maatschappij van individualisering zoeken wij naar verbinding tussen en maken we gebruik van talenten en krachten in de stad. We brengen verenigingen bij elkaar die van elkaar kunnen leren en elkaar versterken."

Culemborg na 700 dagen

,,Dat de voorzieningen voor ouderen en jongeren minstens op peil blijven. Nu het met de economie beter gaat, moeten we ondersteuning en zorg versterken door maatwerk te leveren."

,,We moeten bijvoorbeeld investeren in goede jeugdzorg. Waarom gaat het op een gegeven moment minder met jongeren? Jongeren uitdagen activiteiten en daarmee hun talenten te ontwikkelen."

Coalitie

,,Los van de inhoud vindt het CDA het met name belangrijk om te zoeken naar verbinding tussen inwoners en gemeente.",,De manier waarop partijen dit willen gaan doen en de personen die het gaan doen, zijn hierbij essentieel."

,,Bij alle partijen ziet het CDA aanknopingspunten voor deze verbinding en zodoende blijft samenwerking met alle andere partijen voor het CDA een optie."