• Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam

Politiek debat blijft uit bij eerste verkiezingsdebat

CULEMBORG Gespreksleider Aat Sliedrecht, oud PvdA-raadslid, nodigde de lijsttrekkers uit om met concrete toezeggingen te komen. Tot een politiek debat kwam het echter niet nadat hij in de eerste ronde Thijs Heemskerk, SP, had afgekapt met de woorden ,,Wij gaan hier geen politiek debat voeren."

door Brigitte Vergouwen

Het eerste van twee verkiezingsdebatten was zaterdagmiddag 10 maart. Deze zijn georganiseerd door Bibliotheek Rivierenland, de gemeente en de plaatselijke politieke partijen. In drie ronden debatteerden steeds drie lijsttrekkers met elkaar en met het publiek. Thema's waren dit keer werk en inkomen, milieu, een uitdagende leefomgeving en luisterende politiek.

De lijsttrekkers Fouad Sidali, PvdA, Collin Stolwijk, D66 en Thijs Heemskerk, SP, spraken over de drie onderwerpen werk, inkomen en milieu. D66 wil banen en arbeidservaringsplekken creëren in samenwerking met lokaal sociaal ondernemers. SP gaat voor minder regels, geen eigen bijdrage voor de zorgverzekering voor mensen die dat niet kunnen betalen en maatwerk vanuit de gemeente en niet op regionaal niveau. PvdA legt de nadruk op het aanpakken van de problematiek in de zorg waardoor mensen in de schulden komen.

Bij 'uitdagende leefomgeving' was het de beurt aan Machid el Boustati, CulemborgCentraal, Monica Wichgers, CulemborgVanNu en Tim de Kroon, GroenLinks. GroenLinks wil in het aanbod van woningen ruimte voor nieuwe concepten zoals de combinatie van wonen, werken en zorgen. CulemborgVanNu wil ruimte voor groen in de stad en CulemborgCentraal wil dat de afgesproken 30% aan sociale huurwoningen gewaarborgd blijft.

Nicolien de Geus, CDA, Kees de Raad, VVD en Daniël Jumelet, ChristenUnie sloten het debat af met de rol van de raad. CDA ziet dat als opkomen voor de inwoners door contact en activiteiten voor en met inwoners om zo te achterhalen wat als raad te bereiken. ChristenUnie legt de nadruk op het halen van deskundigheid uit de stad en verantwoording nemen voor de keuzes die je als raad maakt. VVD denkt aan een raadsbreed akkoord zodat iedereen wordt gehoord.

Het tweede debat is zaterdag 17 maart in theater de Fransche School en is voor iedereen gratis toegankelijk. Thema's zijn: werk en inkomen; cultuur en de Fransche School.