• Maurits Gemmink

Thijs Heemskerk, lijsttrekker SP

CULEMBORG ,,Ik woon al dertig jaar in Culemborg. Ik kwam door mijn studie aan de Sociale Academie hier terecht en ik ben gebleven. In die tijd was ik voorzitter van de jongerenhuisvesting in Culemborg. Later werkte ik op het arbeidsbureau met mensen die langdurig werkeloos waren."

door Brigitte Vergouwen

Politieke ervaring

,,In 2001 zat ik namens de SP in de raad als commissielid ruimte en sinds 2005 als raadslid. Later werd ik fractievoorzitter. Inspirerende voorbeelden vind ik Mahatma Gandhi, Mandela en Desmond Tutu. Zij hebben onrechtvaardige systemen veranderd met als uitgangspunt de menselijke maat, zonder gebruik te maken van geweld. De mens is de maat van alle dingen."

,,In de raad probeer ik de spreekbuis te zijn van andere meer praktische en op actie gerichte partijgenoten en van de groepen inwoners waarvoor wij opkomen. Samen proberen we steeds te weten wat er leeft onder inwoners. Daarbij hebben we vooral oog voor de meest kwetsbaren. De mensen die moeite hebben om rond te komen, aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. Dat doe ik het liefst op een constructieve manier, maar soms word ik fel als ik zie hoe gemakkelijk er weleens vanuit wordt gegaan dat iedereen maar voor zichzelf moet kunnen zorgen. Laten we niet uitgaan van zelfredzaamheid of 'zoek het zelf maar uit'. Wat inwoners nodig hebben, telt zwaarder dan ingewikkelde regels om de kosten te drukken. Zo kunnen we Culemborg socialer en leefbaarder maken."

SP

,,De wereld moet eerlijker, socialer worden. De SP kiest voor de menselijke maat, niet voor het systeem. Wat hebben mensen nodig? Van de kinderen in Culemborg groeit 10 tot 12% op in armoede. Zij kunnen niet overal aan deelnemen en krijgen niet dezelfde kansen. Dat geldt ook voor mensen die iets overkomt waardoor zij afhankelijk zijn van anderen, van regels, van het systeem dat zij moeten doorlopen. De menselijke maat moet centraal staan."

Culemborg

,,SP gaat voor betere ondersteuning van wie werkt zoekt en moeite heeft met rondkomen.

Een laag inkomen vormt geen belemmering om mee te kunnen doen. Weg met eigen bijdragen en van bovenaf opgelegde ingewikkelde regels. Voldoende betaalbare woningen en jongerenhuisvesting. De menselijke maat behoort maatgevend te zijn voor de inrichting van de samenleving. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit tussen mensen vormen onze meetlat, hier en nu, en onderweg naar een beter wereld. "

Culemborg na 700 dagen

,,Dat we meer met oog voor de menselijke maat samen leven en mensen in plaats van regels centraal stellen. Er komt een noodopvang in Culemborg. Wij gaan de stad besturen door meer samen met mensen te doen die direct met het onderwerp te maken hebben. Meer lokaal en minder vanuit de regio."

Coalitie

,,Wij werken met alle inwoners, de gemeente en politieke partijen samen die een socialer, veiliger en schoner Culemborg nastreven, waarbij de menselijke maat maatgevend is."