• De gemeente Culemborg is actief bezig om inwoners te helpen en na te laten denken over alternatieven voor het verwarmen van woningen en water.

    BDU Archief

Aansluitplicht aardgas vervalt op 1 juli

CULEMBORG Je hoort het steeds vaker: Nederland gaat van het aardgas af. Maar loopt dat eigenlijk wel zo'n vaart? Volgens Jan de Rooij, beleidsmedewerker van de gemeente Culemborg wel: ,,Tot nu toe waren de netbeheerders verplicht om, als daarom werd gevraagd, woningen op het gas aan te sluiten. Maar straks vanaf 1 juli, vervalt deze wettelijke verplichting. En dat is logisch: Het is veel gemakkelijker om nieuwe huizen direct gasloos en klaar voor de toekomst te bouwen, dan dat je bestaande woningen moet aanpassen. Concreet betekent de afschaffing van de aansluitplicht dat er in Culemborg voor nieuwbouwwoningen waarvoor na 1 juli 2018 een omgevingsvergunning wordt aangevraagd geen aardgas meer komt. Ook zullen naar verwachting netbeheerders als Liander niet meer investeren in het grootschalig vervangen van bestaande aardgasnetwerken."

Volgens De Rooij is dit een belangrijk signaal voor iedereen om nu al na te denken over andere mogelijkheden. ,,Voor nu lijkt dat misschien erg vreemd. Maar aardgasloos wonen wordt gewoon de norm in Nederland. Bovendien zullen de gasprijzen naar verwachting de komende jaren stijgen. Over een tijd wíllen bewoners gewoon geen gas meer in hun woning."

SNELLE ONTWIKKELING In de nieuwbouwwijk Parijsch worden op dit moment nog wel huizen gebouwd met een aardgasaansluiting omdat de aansluitplicht nog van kracht was tijdens het aanvragen van de vergunning. Maar ook deze huiseigenaren moeten op den duur op zoek naar een alternatief. De Rooij is enthousiast als het gaat om het vinden van deze nieuwe alternatieven: ,,Bouwers, aannemers en installateurs zullen straks geen enkele nieuwe woning meer opleveren met een aardgasaansluiting. Reken maar dat dit een versnelling in ontwikkeling met zich meebrengt."

De gemeente Culemborg is actief bezig om inwoners te helpen en na te laten denken over alternatieven voor het verwarmen van woningen en water. De Rooij: ,,Daarom zijn we samen met de energiecoöperatie Vrijstad Energie het project 'Warmtekeuze Culemborg' gestart. Hierin begeleiden we heel Culemborg wijk voor wijk met het nadenken, keuzes maken en daarna het uitvoeren van maatregelen die nodig zijn om alle huizen van het aardgas af te koppelen, zonder dat er iemand in de kou zit!"

Warmtekeuze Culemborg is sinds het voorjaar van start gegaan in de wijk EVA Lanxmeer. De wijken Voorkoop en Achter 't Zand zijn in het najaar aan de beurt. Meer informatie: www.culemborg.nl of www.vrijstadenergie.nl/warmtekeuze.