• Uienoogst op Caetshage

    Hilde Verweij

Caetshage, plek van betekenis voor Culemborg

CULEMBORG Stadsboerderij Caetshage ontwikkelt zich en is bezig met de toekomst; een gesprek met Jean Eigeman (voorzitter van de Stichting Caetshage) en stadsboer Todd Philips.

door Eric Jansen

Todd Philips runt samen met zijn vrouw Boudien en hulp van vrijwilligers sinds 11 jaar de boerderij, op biologisch-dynamische grondslag. Op het land en in de kas worden groenten en fruit verbouwd, de boerderijwinkel ontvangt wekelijks drie- tot vierhonderd huishoudens. Daarnaast is op het terrein van ruim vijf hectare een bijenkast, 'insectenhotel', kindercentrum Het Aardehuis en een zorgboerderij voor begeleiding en dagbesteding aan volwassenen.

VERANDERINGEN Eigeman vertelt hoe binnenkort de plastic 'tunnels', waarin ook verbouwd werd, plaats maken voor een vergroting van de huidige kas. Het is niet alleen milieuvriendelijker, maar grond in een kas blijkt ook steeds beter te worden voor verbouw. Het dak van het prachtige Aardehuis wordt vervangen. Deze veranderingen kosten geld, waardoor de stadsboerderij hoopt op nieuwe donateurs.

IMAGO Biologisch-dynamische producten hebben het imago vooral voor het welgestelde deel van de bevolking te zijn. Philips vertelt dat ze inderdaad duurder zijn dan de producten in de supermarkt, omdat er meer arbeid voor nodig is. Er is wel een verschuiving gaande. De prijzen dalen wat en meer mensen schaffen ze aan, ook omdat gezond eten tegenwoordig een hot item is.

EDUCATIE In samenwerking met Natuur- en Milieueducatie Culemborg worden nu op kleine schaal schoolklassen rondgeleid op de boerderij. Voor kinderen is dit regelmatig de eerste keer om te zien dat groentes en fruit niet alleen maar uit de supermarkt komen. 

Philips heeft diverse ideeën hoe deze educatieve kant uitgebreid zou kunnen worden: ,,We willen nog veel meer dan nu kinderen en volwassenen voorlichten over gezond eten. Het zou ook leuk zijn als er een archeoloog komt vertellen over de eeuwenoude vondsten op het terrein of gaat graven met schoolkinderen. We zijn ook bezig de bewegwijzering voor onze bezoekers te verbeteren, zodat ze beter kunnen zien wat waar te doen is."

Eigeman is trots op de stadsboerderij: ,,Het is een plek met betekenis voor Culemborg!"

[Donateur worden van de Stadsboerderij is al mogelijk voor 25 euro per jaar; zie verder www.stadsboerderijCaetshage.nl