• Martin Smaling
  • Martin Smaling
  • Martin Smaling

Eindelijk bouwactiviteit terrein voormalige kazerne

CULEMBORG De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is al sinds december 2011 vertrokken uit Culemborg en de oude huisvesting van de dienst, de Sergeant-Majoor Scheickkazerne op de Gutenbergweg, werd in het voorjaar van 2014 gesloopt, waarna de grond beschikbaar kwam voor de nieuwbouw van bedrijfsruimen.Vervolgens gebeurde er echter bijna 3 jaar niks met het vrijgekomen terrein maar u is er dan toch begonnen met de eerste nieuwbouw. De F5 projectengroep, die al meerdere bedrijfspanden in Culemborg heeft gebouwd, is nu aan de slag gegaan voor metaalbewerkingsbedrijf Lamotec uit Everdingen dat op zoek was naar een grotere ruimte. In oktober moet het pand klaar zijn.