• Martin Smaling

Even geen Vooruitgang

CULEMBORG De heiwerkzaamheden op het terrein van de voormalige gasfabriek zijn na klachten van een aantal aanwonenden op last van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) stilgelegd. Maandag 28 mei was er begonnen met heien waarbij de werkzaamheden voortdurend werden gemonitord door de ODR met behulp van trillingsmeters die op naastliggende panden waren gemonteerd. Na klachten werd het werk stilgelegd in afwachting van een ontheffing. Omdat de normen na hervatten van het werk weer regelmatig werden overschreden, zijn de werkzaamheden donderdag definitief stilgelegd.
Nog niet alle palen zitten in de grond en de aannemer moet nu met een voorstel komen hoe de resterende funderingspalen aangebracht kunnen worden. Dat voorstel wordt dan door de ODR getoetst. Hoe lang deze procedure gaat duren, is nu nog niet bekend. Het schroeven van de resterende funderingspalen lijkt op dit moment de meest realistische oplossing.
Op het terrein van de voormalige gasfabriek verrijst het nieuwbouwplan De Vooruitgang, waar 32 woningen (waaronder startersappartementen) worden gebouwd.