• 16 man = 1200 kg, een sterk ‘staaltje’, 1933

    Nederlands Instituut Rotterdam

Het sociale gezicht van Gispen van 1916 tot 2016 in Weeshuismuseum

CULEMBORG Het Elisabeth Weeshuis Museum in Culemborg laat met de tentoonstelling Lang leve Gispen - een leven lang Gispen!­ zien wat meubelbedrijf Gispen bijzonder maakt. Van 2 oktober tot en met 2 april 2017 worden in het museum zowel de sociale kant van het bedrijf zelf belicht als de activiteiten die de medewerkers samen ondernamen. Er zijn verhalen van (oud)-personeelsleden te beluisteren en uiteraard ook Gispen-meubelen te bewonderen. De onderwerpen die in de tentoonstelling aan bod komen zijn onder meer hoe en waar Gispen ooit begon en hoe het bedrijf de oorlog is doorgekomen. Vooral in de naoorlogse jaren was er onder het Gispen-personeel een sterke hang naar samenhorigheid. Er werden kinderkampen georganiseerd, er werd samen gezwommen, gevoetbald, getafeltennist, muziek gemaakt en er was een fotoclub. De expositie is samengesteld in samenwerking met de Stichting Gispen Collectie ter ere van de viering van het eeuwfeest van Gispen. Dit jubileum wordt ook in Rotterdam gevierd, de stad waar Gispen ooit begon met een expositie in Museum Boijmans Van Beuningen. Meer informatie www.weeshuismuseum.nl.