• Liesbeth Wattimury Fotografie
  • Liesbeth Wattimury Fotografie
  • Liesbeth Wattimury Fotografie

Leefstijlinterventie nu mogelijk in de Betuwe

CULEMBORG 'We worden steeds ouder vandaag de dag'. Deze uitspraak die vaak wordt gebruikt, is echter maar deels waar. Wat er vaak niet bij wordt verteld is dat de jaren zonder chronische aandoeningen steeds korter worden. 

Sinds 1995 is het percentage volwassenen met overgewicht in Nederland namelijk gestegen van 38% naar 48% en de stijging zal zich verder voortzetten als we geen maatregelen nemen. De regering heeft als ambitie om dat percentage terug te dringen tot het niveau van 1995, toen ook al ruim 9% van de kinderen kampte met overgewicht.

Nu telt echt niet alleen het getal op de weegschaal. Wat ons vooral zorgen zou moeten baren, is wat de mogelijke risico's zijn op je kwaliteit van leven en het ontwikkelen van chronische aandoeningen. Per dag komen er in ons land alleen al 165 mensen bij met de diagnose diabetes 2. Vroeger werd dit in de volksmond aangeduid met 'ouderdomssuiker'. Helaas moeten we nu constateren dat het niet ongewoon is dat jongeren deze diagnose krijgen en zelfs kinderen onder de 10 worden al gediagnosticeerd met diabetes 2. Veel chronische ziektes zijn omkeerbaar, daar kan veel zelf aan gedaan worden, met name door andere gewoontes aan te leren.

Vanuit het ministerie is er mede daarom met ingang van januari 2019 onder begeleiding van een professional de mogelijkheid om structureel aan leefstijl te werken. Dit programma is voor volwassenen met een BMI van 25 met verhoogde kans op diabetes type 2 of hart & vaatziekten en voor mensen met een BMI van 30 of hoger.  Voor deze beperkte groep worden de kosten vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. 

LEEFSTIJLCOACHING Vorige maand is Leefstijlcoaching de Betuwe in Culemborg van start gaat met het aanbieden van het programma COOL (coachen op Leefstijl). De gecertificeerde Leefstijl- en Vitaliteitscoaches Ruth Sas en Lianne van den Dungen begeleiden met dit programma mensen die aan een blijvende gezondheidsverbetering willen werken. Ruth legt uit dat dit een traject is bedoeld voor mensen die actief zelf aan de slag willen gaan. Waarbij het belangrijk is dat er een veranderwens is om te willen uitproberen wat zelf opgepakt kan worden. Om zodoende positieve veranderingen teweeg te brengen aan een gezond en vitaal leven. 

,,COOL is een 2 jarig groepsprogramma, gecombineerd met individuele coachingsessies, waarin je samen met 7-14 andere volwassenen gaat werken aan jouw persoonlijke doelstellingen. Anders dan bij een dieet werk je aan kleine stapjes die je een gezonde gewoonte wilt laten worden voor de rest van je leven. Dat zal gaan met vallen en opstaan. Je kunt de steun van een groep ervaren en kunt ook persoonlijke aandacht krijgen voor waar jij het meest tegenaan loopt."

KEUZE Wij zijn enthousiast over het keuze-aspect dat mensen geboden wordt. Doordat ze zelf kiezen, geven wij mensen de kans om zelf weer aan het roer te gaan staan", aldus Lianne van den Dungen die als verpleegkundige meer dan 30 jaar rondloopt in de gezondheidszorg.

Uit onderzoek door de universiteit van Maastricht en Tilburg is gebleken dat het mogelijk is om je leefstijl echt aan te passen met de juiste begeleiding en ondersteuning voor de lange termijn. Waarbij er naast voeding ook gekeken wordt naar slaappatronen, voldoende beweging, stress  en ontspanning, tijdsplanning en het nemen van jouw eigen verantwoordelijkheid. ,,We hebben beiden tijdens de opleiding goede resultaten geboekt in onze eigen levensstijl. Dat maakt ons extra gemotiveerd om hierin anderen te mogen begeleiden", zeggen zowel Ruth als Lianne.

Als je aan de voorwaarden voldoet en een verwijzing van de huisarts hebt, is volledige vergoeding meestal mogelijk vanuit de basisverzekering.

Voor meer informatie: Ruth Sas: 06-33581150 of Lianne van den Dungen 06-36356444.  E: info@leefstijlcoachingdebetuwe.nl of www.leefstijlcoachingdebetuwe.nl