Nadruk op nazorg nabestaanden

BEESD Er is steeds meer behoefte aan steun bij nabestaanden na het verlies van een dierbare. Het verlies is ingrijpend en betekent altijd verandering in je leven. In de praktijk is er wel nazorg te regelen, maar dat gebeurd dan via telefonische consulten. Dokman Uitvaarten vindt dit geen adequate ondersteuning.

Rien Dokman: ,,Wij vinden de enige juiste manier van ondersteunen het persoonlijke contact met de nabestaanden. Zeg maar aan de keukentafel zitten en de problemen bespreken. Daarvoor is een samenwerking gestart met nazorgconsulent Gretha Hup. Zij inventariseert met de nabestaanden waar de hulp nodig is. Misschien is er nog geen ruimte voor verdriet, door onrust over bijvoorbeeld de administratie of het inkomen. Als dit eerst wordt aangepakt is er meer ruimte voor de rouwverwerking. Gretha Hup beschikt over een breed netwerk van mensen, die advies kunnen geven en kan deze in overleg inschakelen."

De uitvaartconsulent zal nabestaanden, tegen een geringe vergoeding, in meerdere bijeenkomsten ondersteunen tot alle problemen voldoende aandacht hebben gekregen. Zo nodig wordt hulp tot een jaar na het eerste contact geboden.In de nazorggesprekken van de uitvaartleiders van Dokman Uitvaarten zal deze nieuwe service worden aangeboden.

Op de foto : Nazorgconsulent Gretha Hup.