• Studio Bassa
  • Studio Bassa
  • Janus Visser/BDU

Onderzoek kwaliteit bedrijventerrein Pavijen

CULEMBORG De visuele aantrekkelijkheid, de bereikbaarheid met openbaar vervoer en de parkeerfaciliteiten van bedrijventerrein Pavijen in Culemborg laten te wensen over. Het zijn de belangrijkste aandachtspunten uit een onderzoek, dat VNO-NCW Rivierenland en de Kring Culemborgse Bedrijven (KCB) hebben gedaan naar de kwaliteit van het bedrijventerrein.

De 206 bedrijven die gevestigd zijn op Pavijen zijn benaderd om mee te doen met de bedrijvenparkscan, het instrument dat is ingezet voor dit onderzoek. De bedrijven die de bedrijvenparkscan hebben ingevuld (respons bijna 40%) waarderen 'hun' terrein met 'goed'. Vooral het ondernemersklimaat, de ligging bij grotere steden en snelwegen en de collectieve beveiliging (Keurmerk Veilig Ondernemen - KVO) worden positief beoordeeld. Voor verbetering vatbaar zijn volgens de ondernemers nog de IT-infrastructuur en de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Ook de gladheidsbestrijding en het zwerfaval behoeven aandacht.

De resultaten van deze scan zijn gepubliceerd op www.businessparkscan.com.

Voorzitter VNO-NCW Rivierenland Joris Nelissen: ,,Uit de score van vijf diamanten in de bedrijvenparkscan blijkt een goede waardering van de gevestigde ondernemers op Pavijen. Maar het kan beter. Nu we weten wat de knelpunten zijn, kan daar doelgericht aan gewerkt worden, samen met alle belanghebbenden."

Bedrijventerrein Pavijen in Culemborg is de eerste in een serie van tien bedrijventerreinen in Gelderland waarvan de resultaten van de kwaliteitsmeting bekend zijn. In Rivierenland volgen nog Kellen en Medel (beiden in Tiel), Waardenburg en Druten. De verbeterpunten voor Pavijen zijn voor de besturen van VNO-NCW Rivierenland, KCB en Stichting Pavijen aanleiding om met de gemeente in overleg te gaan.