• Huub van Beurden

Plan Wellnes in Watertoren ontvouwen

CULEMBORG Stichting Watertoren Culemborg hield afgelopen zaterdag een 'Droom & Daad Dag' rond de herontwikkeling van het watertorenterrein. In de raadszaal van het Oude Stadhuis kwamen vier concrete plannen voor de Watertoren en het Oude Pompgebouw tot stand. Een bewijs dat binnen Culemborg genoeg kwaliteiten, ideeën, mogelijkheden en middelen aanwezig zijn. Voor het behoud en een tweede leven voor de Watertoren als cultuurhistorische landmark voor de stad.

Ruim twintig deelnemers maakten kennis met elkaar. In vier uur tijd ontstonden plannen met financiële onderbouwing voor een welnesstoren met water als centraal thema, een belevenistoren met technische kunstwerken voor educatieve doeleinden, een broedplaats en businessplek (B&B) met woonmogelijkheden en een ontmoetingsplek met restaurant rond het thema 'stromen' voor het faciliteren van verbinden, ontmoeten, kunst en cultuur.

WINNAARS De achtergrond van de deelnemers was heel divers. Architecten, ontwerpers, Culemborgse vastgoedondernemers, buren, bewoners van Eva-Lanxmeer en kunstenaars kwamen bij elkaar. Vanuit Vitens was Evert van Harn aanwezig en wethouder Collin Stolwijk vertegenwoordigde de gemeente. Een jury beoordeelde de vier plannen, waarna de deelnemers op elkaars plannen stemden. De voor Nederland unieke welnesstoren en de B&B kwamen daarbij als de winnaars uit de bus.

VERKOOPPROCEDURE Vitens is van plan de Watertoren, het Oude Pompgebouw en het terrein er voorjaar 2016 via een openbare verkoopprocedure op de markt te brengen. Stichting Watertoren Culemborg nodigt iedereen van harte uit om aan te haken bij het herontwikkelingsproces of een eigen idee in te brengen. De stichting biedt ondersteuning bij de technische en financiële uitwerking van plannen en brengt partijen graag met elkaar in contact. Voor meer informatie: www.watertorenculemborg.nl.

Op de foto: Via een gestructureerd proces ontstaan plannen voor de Watertoren.