• Scheidingsmediator Astrid van Eersel

    Danna Seuntjens

Scheidingsmediator vanuit het hart

Advertorial

CULEMBORG Astrid van Eersel is in Culemborg gevestigd als onafhankelijk scheidingsmediator. En zo stelt zij zich ook op. Als mediator helpt zij ouders een goede uitkomst te vinden. Met haar pedagogische achtergrond en brede kennis van de wetgeving over alimentatie, pensioenen en andere financiële zaken. Maar wel altijd met het belang van de kinderen voorop. Van Eersel heeft alles in huis om een scheiding goed te begeleiden.

Van Eersel: ,,Scheiden met kinderen betekent dat de partnerrelatie wordt beëindigd en de ouderrelatie blijft bestaan. Dat gaat gepaard met hevige emoties waardoor er niet altijd voldoende aandacht is voor de belangen van de kinderen. Ik geloof dat als ouders tijdens de scheiding goed begeleid worden, kinderen niet in de knel hoeven te komen."

Als professional heeft ze geaccrediteerde mediation opleidingen gevolgd, waarbij niet alleen de emotionele kant, maar ook de praktische zaken tot in detail zijn belicht. Huis, alimentatie, pensioenverdeling enzovoorts vormen naast het welzijn van de kinderen een belangrijk onderdeel van een scheiding.

Van Eersel: ,,Als elk van partijen een eigen advocaat heeft, kijkt ieder naar het eigen belang. Het is mijn taak als mediator om de belangen van beide partijen én de belangen van de kinderen in de gaten te houden. De keuzes die ouders tijdens het scheidingsproces maken, zijn van grote invloed op de kinderen. Het mooiste is als ouders met respect voor elkaar hun relatie afhechten en als partners in ouderschap verder kunnen.''

Ze schetst dat het voor ouders in scheiding lastig is om met heldere blik te kijken naar alles wat geregeld moet worden. Een gekwalificeerde en gecertificeerde scheidingsmediator helpt om overzicht te krijgen zodat heldere afspraken gemaakt kunnen worden. Van Eersel is als mediator neutraal en onpartijdig. Daarom vinden alle gesprekken met beide partijen tegelijk plaats.

Van Eersel: ,,Ik begeleid het proces. Wat gebeurt er met het huis? Hoe gaat het financiële plaatje eruitzien? Wat willen we voor de kinderen? Als alle afspraken in een convenant en ouderschapsplan zijn vastgelegd, gaat het verzoekschrift tot scheiding naar de rechtbank. Met het scheiden via een mediator besparen ouders niet alleen veel geld, het zorgt ook nog eens voor een duurzame uitkomst." Vanwege de privacy vinden de gesprekken plaats in een spreekkamer bij UniePlaza aan de Multatulilaan. Daarnaast houdt Van Eersel elke derde vrijdagochtend van de maand een spreekuur in het Kapel-lokaal van Het Weeshuis aan de Herenstaat 29. Ouders kunnen voor die ochtenden een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Van Eersel: ,,Een scheidingsproces is zwaar. Ouders en kinderen gaan ieder in hun eigen tempo door het rouwproces. Als ze dan goed begeleid worden, komen zij er vaak sterker uit omdat er weer toekomstperspectief is. Daar ga ik voor."

[Van Eersel Mediation, voor ouders tijdens en na scheiding. Telefoon 0345-504364 of www.vaneersel-mediation.nl