• Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg

Thermo Bello viert 10-jarig bestaan met open dag

CULEMBORG De open dag bij de energiecentrales van Thermo Bello aan de Rijksstraatweg en van Ennatuurlijk aan de Prijsseweg trok ruim honderd bezoekers. Veel klanten van beide warmtenetten, maar ook andere belangstellenden lieten zich informeren over hoe de warmte wordt geproduceerd en getransporteerd.  Bezoekers toomden zich onder de indruk van de installaties die er staan om de woningen en andere gebouwen van warmte te voorzien.

Deze open dag was ter gelegenheid van het feit dat Thermo Bello nu 10 jaar bestaat. In 2008 richtten bewoners van de wijk EVA-Lanxmeer het energiebedrijf op om de wijkverwarming van drinkwaterbedrijf Vitens over te kunnen nemen. Nog steeds is Thermo Bello de enige warmtevoorziening in Nederland die in coöperatief eigendom is van de eindgebruikers.

Door de aankondiging van de aardgastransitie ontstaan er nu verspreid door het land veel nieuwe bewonersinitiatieven die onderzoeken of een warmtenet met een duurzame warmtebron iets voor hen kan zijn. In Culemborg werken Thermo Bello en Ennatuurlijk samen in het project warmtekeuze Culemborg. In dat project wordt samen met bewoners in drie wijken in Culemborg onderzocht hoe de wijken op termijn van het aardgas af kunnen gaan. Voor de bezoekers van de open dag was dit ook een belangrijke vraag. Beide bedrijven onderzoeken de mogelijkheid om de warmteproductie verder te verduurzamen en onafhankelijk te worden van aardgas.

Voor Thermo Bello was deze open dag de opmaat voor het jubileumfeest op 18 november. Dan kijken de wijkbewoners 10 jaar terug en 10 jaar vooruit.