• Ygersi

    Fam Van Dijken

Van vakantie naar hulpverlener en mantelzorger

GELDERMALSEN Harrie en Marianne van Dijken uit Culemborg hebben een bijzonder verhaal. En verhaal over een jongen uit Albanië die zij graag willen helpen.

,,2016. Wij zijn op vakantie in Albanië en staan op een camping in Suç. De camping is rond een Katholieke kerk gesitueerd. Wanneer op zondag de mis gaat beginnen, komen wij met de lokale bevolking in contact. Een vrouw vraagt aan ons of wij na de mis bij haar komen koffiedrinken. Wij willen dat graag, maar weten dan nog niet waar dit toe leidt."

,,Het wordt ons al snel duidelijk dat dit gezin een bijzonder arm bestaan heeft. De woonruimte is ronduit klein voor een gezin met drie kinderen. Er is een kamer van 2,5 bij 2,5 meter en daar moeten ze in slapen en in de winter wonen. Buiten, onder een afdak, is een "keukentje". Het gesprek gaat met handen en voeten en een paar woordjes Engels. Na een kwartier zegt de vrouw dat haar oudste zoon mank loopt en of wij hem willen adopteren en meenemen naar Nederland, want in Albanië heeft hij geen toekomst. Dat is even slikken voor ons, op een dergelijk verzoek hadden wij niet gerekend.

HEUP-DYSPLASIE Bij terugkomst op de camping vragen wij de manager wat er met de jongen aan de hand is. Het blijkt om een verwaarloosde heup-dysplasie te gaan. De dan 12-jarige Ygersi loopt rechts op zijn tenen om zijn versleten heup te corrigeren. In Albanië kan hij niet worden geopereerd, wel in Italië, maar dit gaat € 16.000,00 kosten. Het gezin leeft van € 40,00 per maand en kan daar niet van sparen. De kerk heeft dat geld ook niet en daarom is er geen uitzicht voor deze jongen.

Terug in Nederland vragen wij ons af of wij dat geld in zouden kunnen zamelen en besluiten met onze kerk, de Vrije Evangelische Gemeente in Geldermalsen, contact op te nemen of wij uit naam van de kerk hiervoor een project mogen starten. Dit is akkoord en er wordt een projectgroepje gevormd. Plannen worden gesmeed en er word een website gemaakt, www.help-ygersi.com.

CHIRURG Naarmate dat het project loopt en er giften binnen komen gaan wij in Nederland op zoek naar een chirurg. Deze vinden wij in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Daar wordt overleg gepleegd en een kostenberaming gemaakt. De operatie zou dan € 6500 gaan kosten. Dit past goed binnen ons project.

In de zomer van 2017 gaan wij opnieuw naar Albanië en mogen dit gezin vertellen dat er een operatie voor Ygersi komt. Zij mogen bij ons logeren. Het gezin en voornamelijk Ygersi zijn door het dolle heen. Wat wil hij graag geopereerd worden.

Terug in Nederland sturen wij de chirurg de meegebrachte röntgenfoto's toe, zodat hij beter kan beoordelen wat er hersteld moet worden. Na overleg gaat het licht op groen voor dit project. Er wordt geld overgemaakt naar de kerk in Suç om paspoorten te kopen voor Ygersi en zijn moeder Valbona. Wanneer deze gemaakt zijn wordt er met het ziekenhuis een planning gemaakt. Daarna worden er ticket gekocht om begin oktober naar Culemborg te komen. Op 11 oktober zijn er onderzoeken gepland en op 23 oktober volgde de operatie.

REKENING OMHOOG ijdens de operatie bleek dat er meer gecorrigeerd moest worden dan voorzien. Helaas ging de rekening van het ziekenhuis evenredig omhoog. De verwachte rekening van € 6.500,00 werd € 11.000,00. Gelukkig hadden wij dit geld aan giften binnen gekregen, maar de pot is leeg en nog niet alle kosten zijn in kaart gebracht. daarnaast is er het revalidatietraject dat nog minimaal twee maanden duurt voordat Ygersi weer naar Albanië kan. In het project zitten twee lieve fysiotherapeuten die de behandelingen gratis uitvoeren. Nu Ygersi zijn heup nog niet mag belasten, wordt zijn onderbeen gemobiliseerd. Door altijd op zijn tenen te lopen heeft Ygersi een spitsvoet ontwikkeld.

HULPVRAAG Voor de lezers van deze krant hebben wij een specifieke vraag. Wilt u meehelpen om het leven van deze jongen, die inmiddels 14 jaar is, een toekomst in zijn eigen land te geven? En zou u mee willen helpen om de woonsituatie van deze familie te verbeteren? Wilt u meer informatie dan kunt u via de website www.help-ygersi.com contact met ons opnemen. Giften mag u overmaken op bankrekening NL96 INGB 0009 4847 95 ten name van Vrije Evangelische Gemeente De Ark, onder vermelding van Gift Project Ygersi. Namens Ygersi, dank u wel."