• Het beoogde terrein waar de vergunning voor is aangevraagd.

    Martin Smaling
  • Het beoogde terrein waar de vergunning voor is aangevraagd.

    Martin Smaling

Verhuizing tuincentrum lijkt aanstaande

CULEMBORG De verhuizing van tuincentrum Van den Hurk naar industrieterrein de Pavijen lijkt nu toch aanstaande. Voor de beoogde locatie aan de Newtonweg, een terrein dat ligt ingeklemd tussen de Bellweg en de Wethouder Schoutenweg, is door Van den Hurk op 13 maart een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een nieuw tuincentrum ter vervanging van de huidige vestiging op de Honddijk. De gemeente is voornemens de vergunning te verlenen en de ontwerpomgevingsvergunning ligt vanaf vrijdag 13 juli voor 6 weken ter inzage op het stadskantoor op de Ridderstraat. De digitale versie is te vinden op de website van de gemeente.


Met de verhuizing naar industrieterrein De Pavijen gaat een lang gekoesterde wens van het tuincentrum om uit te breiden in vervulling. Eerdere pogingen strandden, onder meer omdat een reeds aangekocht stuk grond door de herinrichting van de N320 en de Rijksstraatweg onbruikbaar werd.