• AMSTERDAM - Een medewerker bekijkt de vacatures in een vestiging van het UWV WERKbedrijf in Amsterda

    Koen Suyk

WW in Rivierenland daalt weer verder

CULEMBORG In september daalde het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland weer verder. Dat het goed gaat op de arbeidsmarkt blijkt ook uit het feit dat veel WW-uitkeringen korter dan een half jaar lopen.

Rivierenland telde eind september 3.327 WW-uitkeringen. Dat waren er 75 minder dan een maand eerder. Ten opzichte van een maand eerder is dit een daling van 2,2%. Daarmee zet de daling weer door, na een korte stabilisatie in de zomerperiode. Ten opzichte van een jaar geleden is de daling 21,3%.

Van de WW-uitkeringen in Rivierenland loopt een groot deel (43%) korter dan een half jaar. Dit geeft aan dat een groot deel van de WW'ers pas sinds kort een beroep op de WW doet. Dat is voor een belangrijk deel het gevolg van de gunstige situatie op de arbeidsmarkt. De dynamiek binnen de groep mensen met een WW-uitkering is dan ook groot: er stromen veel mensen relatief snel in en uit de WW. Dit geldt echter niet voor alle WW'ers. Ruim één op de drie WW'ers moet al langer dan een jaar een beroep doen op een (gedeeltelijke) WW-uitkering.

JOHN DE WOLF UWV Rivierenland is er van overtuigd dat er ook voor deze groep kansen liggen om weer actief deel te nemen op de arbeidsmarkt. Om ze hierbij te ondersteunen tekenden zij afgelopen vrijdag een convenant met Tempo-Team. In een pilot wordt een kleine groep werkzoekende vijftigplussers, langdurig werkzoekenden, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders actiever ondersteund in hun zoektocht naar, bestendig, werk.

Een kleine groep om enerzijds echt de aandacht te kunnen hebben voor het proces en anderzijds op die manier goed te kunnen monitoren waar de werkende elementen zitten voor een geslaagde match.

Tevens organiseren zij vanaf 25 oktober diverse activiteiten voor werkzoekende vijftigplussers en  brengen hun kwaliteiten onder din e aandacht van werkgevers. Er vinden verschillende workshops, TED-Talks en bedrijfsbezoeken plaats.

De aftrap van deze activiteiten wordt op donderdagmiddag 25 oktober van 13:30 tot 16:00 aan de Poppenbouwing 18 in Geldermalsen gegeven door niemand minder dan oud voetballer en zelf 50+er, John de Wolf. John gaat zijn verhaal vertellen over de kansen en bedreigingen die hij zelf heeft ervaren en in zijn omgeving heeft waargenomen als het gaat om het zoeken van werk.